- MUZYKA JEST SIŁĄ
(Imam Omar Abdel Fattah)

Wraz z Imamem Omarem Abdel Fattahem z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego rozmawiamy o muzyce, która potrafi podbudować, zmotywować, uspokoić, zainspirować oraz o pokoju: wewnętrznym, pokoju z innymi, oraz pokoju w relacji z Bogiem.W trakcie naszej rozmowy szukamy odpowiedzi na pytania: Jak tradycja muzułmańska podchodzi do muzyki? Kto odpowiada za muzykę w świątyni i jakie kryteria musi spełnić?Jakie cechy powinien mieć utwór, żeby zabrzmieć w meczecie? Gdzie szukać muzyki islamu?

Rozmawiamy także o muzyce wokalnej i zastępowaniu instrumentów głosem oraz językach w pieśniach.

- MUZYKA POZWALA NAM SPOTKAĆ SIĘ Z SOBĄ
(ksiądz Łukasz Leonkiewicz)

Naszym gościem jest ksiądz Łukasz Leonkiewicz, filozof i teolog prawosławny. Podczas spotkania rozmawiamy o muzyce, która pomaga w przeżywaniu emocji, także tych trudnych, porywa serca i jest głosem świata. Szukamy także odpowiedzi na pytania: Co wyróżnia muzykę Kościoła prawosławnego? Jak ta muzyka inspiruje słynnych kompozytorów? Jakie cechy powinny spełniać utwory, żeby były wykonywane podczas liturgii? Wspólnie podejmujemy też refleksję o pokoju, który dla naszego gościa jest umiejętnością rozmawiania i zakorzeniony jest w życzliwości, szacunku i zaciekawieniu drugim człowiekiem.

- MUZYKA JEST DUSZĄ MODLITWY
(Rabin Stas Wojciechowicz)

Wspólnie z rabinem Stasem Wojciechowiczem, reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a także aktywnym uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego, rozmawiamy o znaczeniu i różnorodności muzyki w tradycji religijnej Judaizmu, a także o muzyce, która działa na naszą duszę, przynosi odpowiedź, buduje mosty i jest dialogiem z samym sobą. W trakcie naszej rozmowy szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie cechy powinny mieć nowe utwory, aby zabrzmieć podczas liturgii w synagodze? O znaczeniu muzycznych szabatów dla społeczności żydowskiej? Jakie języki wchodzą do żydowskiej liturgii? Jak wygląda szkolenie kantorów?

- MUZYKA JEST LEPSZĄ FORMĄ KOMUNIKACJI NIŻ SŁOWO
(Prof. Paweł Łukaszewski)

Razem z profesorem Pawłem Łukaszewskim, kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, rozmawiamy o muzyce sakralnej w kościołach katolickich. W trakcie naszego spotkania szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie są korzenie muzyki sakralnej? Jak dzisiaj wygląda muzyka kościoła? Jakie cechy powinna mieć muzyka kościelna? Jaką rolę pełni tekst w muzyce sakralnej? Jak wygląda kształcenie muzyków kościelnych? Jaka jest różnica między muzyką sakralną, liturgiczną a religijną?
Rozmawiamy także o tym, że muzyka jest językiem i powinna trafić do serca.


Wszystkie rozmowy odbyły się w ramach „Słuchając drogi” – cyklu podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Więcej audycji można znaleźć na stronie projektu.

Skip to content