MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY to muzyczny festiwal, którego 6. edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-25.10.2022. Jego celem jest promowanie muzyki zdolnej do wyrażenia wiary w pokój oraz budowanie kultury, w której porozumienie istnieje ponad podziałami ideologicznymi, wyznaniowymi czy politycznymi.

Od tego roku Festiwal MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY odbywa się pod zmienioną nazwą (wcześniej: Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju), akcentującą pokój, który – chociażby z racji wojny w Ukrainie – wybrzmiewa dziś jeszcze mocniej jako jedna z fundamentalnych potrzeb człowieka. Oddając głos artystom, kompozytorom oraz wykonawcom wydarzeń Festiwalu, chcemy wyrazić naszą solidarność z ofiarami konfliktów zbrojnych oraz zastanowić się, czy kultura ma siłę, żeby zapobiegać wojnom i godzić zwaśnione narody.

Wszystkie koncerty w ramach 6. edycji przygotowywane są specjalnie na zamówienie Festiwalu i tutaj będą miały swoje premiery.


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Festiwal, który od swoich narodzin, sześć lat temu, jest ciągłym poszukiwaniem kodów kulturowych tworzących odwieczne komunikaty wysyłane przez człowieka do Istoty Najwyższej  –  „chcemy Cię nazwać, chcemy abyś nas usłyszał i wysłuchał”.

Zapraszamy na Festiwal, który jest próbą wpisania tych właśnie komunikatów w dopełniający je muzyczny przekaz. Jest próbą opowiedzenia ich językiem brzmień i dźwięków tworzących nieoczywisty świat muzyki naszych czasów.

Inspiracją do powstania Festiwalu była pamięć o Światowym Dniu Modlitwy o Pokój, którą w Asyżu, jesienią 1986 roku zorganizował Jan Paweł II, a w ideę festiwalową wpisane zostało uniwersalne motto – pomimo różności i pozornych inności próbujmy ze sobą rozmawiać, słowami, gestami…muzyką. Żyjmy w pokoju.

Od tego roku nasz Festiwal zmienia nazwę: Muzyka Pokoju Muzyka Wiary. Rzeczywistość brutalnie pokazała nam jak kruchą i deptaną wartością jest pokój przesuwając ten akcent pragniemy jeszcze bardziej otworzyć Festiwal na elementarną potrzebę człowieka – Potrzebę życia w pokoju!

 

Polina mieszkała w Kijowie. Chodziła do IV klasy szkoły podstawowej. Była śliczną, radosną blondynką. Sąsiedzi mówią, że bardzo lubiła śpiewać. Może poszłaby do konserwatorium? Została śpiewaczką?. Może świat usłyszałby „Lament Madonny” Monteverdiego śpiewany przez Polinę?  Może?, ale tego już się nigdy nie dowiemy! Polina została zastrzelona przez rosyjskich agresorów 26 lutego. Miała 10 lat!

Miron Zajfert
Dyrektor artystyczny Festiwalu


Jak zobrazować pokój w dobie niepokoju? Przed artystami, których zaprosiliśmy do współtworzenia programu 6. edycji Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY, postawiliśmy niełatwe zadanie.

W tych szczególnych czasach, agresji Rosji w Ukrainie, jeszcze mocniej towarzyszy nam przekonanie, że idea pokoju zaczyna się tam, gdzie prowadzony jest dialog między ludźmi, tradycjami. Z pomocą w podjęciu tego wyzwania przychodzi wiara, często skomplikowana i nieoczywista. Odnieśli się do niej muzycy, szukając inspiracji wśród takich postaci, jak Obadiah Neofita – średniowieczny mnich, który przeszedł na judaizm, czy Dżalaluddin Rumi – jeden z ojców sufizmu islamskiego. Świadomie nawiązujemy repertuarem do międzyreligijnego spotkania w Asyżu, którego inicjatorem był Jan Paweł II. Wracamy do miejsca, symbolu, ale przede wszystkim samej idei dialogu.

Jednym z koncertów, który zaprezentujemy Państwu w tym roku, są „Ptaki smutku, ptaki chwały”, wielkie aranżacje ludowych pieśni ukraińskich poświęconych żałobie podczas wojny.

Michał Senk
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II


Organizator

Partnerzy

Patroni medialni

Darczyńcy

Skip to content