Od samego początku Festiwal Muzyka Wiary Muzyka Pokoju jest dla nas okazją do zaproszenia do refleksji nad pokojem i przypomnieniem wezwania Jana Pawła II do budowania kultury spotkania opartej na „duchu Asyżu”. Oprócz koncertów ważnym elementem naszego Festiwalu jest Modlitwa o Pokój. W nawiązaniu do międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu przedstawiciele różnych religii spotkają się w Warszawie 27 października, aby w jednym miejscu, solidarnie, modlić się o pokój na świecie.

W tym roku chcemy przypomnieć rolę przebaczenia w budowaniu pokoju. Punktem wyjścia do refleksji jest Orędzie Jana Pawła II z 1997 roku „Przebacz a zaznasz pokoju”, w którym papież napisał: „Nie można rozpocząć żadnego procesu pokojowego, jeżeli nie dojrzeje w ludziach postawa szczerego przebaczenia. Bez niego stare rany będą nadal krwawić, podsycając w kolejnych pokoleniach zawziętą nienawiść, która jest źródłem zemsty i wciąż nowych zniszczeń. Udzielenie i przyjęcie przebaczenia to nieodzowny warunek wspólnego dążenia do prawdziwego i trwałego pokoju (…). Wszyscy potrzebujemy

przebaczenia ze strony naszych braci, wszyscy zatem winniśmy być gotowi przebaczać. Prosić o przebaczenie i przebaczać – oto droga prawdziwie godna człowieka; to czasem jedyna droga wyjścia z sytuacji naznaczonych przez zadawnioną i zaciekłą nienawiść”.

Bliska jest nam też myśl papieża, że w procesie budowania pokoju, oprócz roli przebaczenia ważnym czynnikiem jest podejmowanie wysiłku zrozumienia różnych punktów widzenia oraz dostrzeżenie wartości w różnicach społecznych, kulturowych i religijnych, które istnieją między nami. Jest to pierwszy krok do pojednania. Zacieranie odmienności może prowadzić do pozornego pokoju, który nie jest trwały i w rzeczywistości zapowiada nowe eksplozje przemocy – przypominał Jan Paweł II.

Mamy świadomość, że dzisiaj szczególnie mocno potrzebujemy znaku jedności i wspólnej troski o kształt naszych relacji ze sobą nawzajem i ze światem.

Michał Senk
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Gospodarz Wydarzenia:

Partnerzy Wydarzenia:Skip to content